Suoraan sisältöön

Vireillä olevat kaavat

Reittiönrannan ranta-asemakaava

Kaavaluonnokset:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.11.2022 (pdf)
Kaavaselostus 18.11.2022 (pdf)
Merkinnät ja määräykset 18.11.2022 (pdf)
Kaavakartta 18.11.2022 (pdf)

Ehdotusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2023 (pdf)
Kaava-ehdotus 10.3.2023 (pdf)
Kaavamerkinnät- ja määräykset 20.3.2023 (pdf)
Kaavaselostus- ehdotusvaihe 21.3.2023 (pdf)
Reittiörannan ranta-asemakaava-alueen rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys 20.3.2023 (pdf)

Kyrsyän sekä Partalansaaren rantaosayleiskaavat

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.7.2020 käynnistää seuraavat kaavatyöt ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Kyrsyän rantaosayleiskaavan laadinta

Partalansaaren rantaosayleiskaavan muutos