Suoraan sisältöön

Vireillä olevat kaavat

Kyrsyän, Saimaan ja Siikajärven alueen sekä Partalansaaren rantaosayleiskaavat

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.7.2020 käynnistää seuraavat kaavatyöt ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus

Kyrsyän rantaosayleiskaavan laadinta

Partalansaaren rantaosayleiskaavan muutos