Suoraan sisältöön

Vireillä olevat kaavat

Reittiönrannan ranta-asemakaava

Kaavaluonnokset:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.11.2022 (pdf)
Kaavaselostus 18.11.2022 (pdf)
Merkinnät ja määräykset 18.11.2022 (pdf)
Kaavakartta 18.11.2022 (pdf)

Ehdotusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2023 (pdf)
Kaava-ehdotus 10.3.2023 (pdf)
Kaavamerkinnät- ja määräykset 20.3.2023 (pdf)
Kaavaselostus- ehdotusvaihe 21.3.2023 (pdf)
Reittiörannan ranta-asemakaava-alueen rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys 20.3.2023 (pdf)

Kyrsyän sekä Partalansaaren rantaosayleiskaavat

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.7.2020 käynnistää seuraavat kaavatyöt ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Kyrsyän rantaosayleiskaavan luonnosvaihe

Liite 1:Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.11.2023 (pdf)
Liite 2: Mitoitusperiaatteet 23.1.2024 (pdf)
Liite 3: Luonto- ja maisemaselvitys 2015 (pdf)
Liite 4: Luontoselvitys 2020 (pdf)
Liite 5: Arkeologinen inventointi 2019 (pdf)
Liite 6: Rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema (pdf)
Kaavakartta 1  8.3.2024 (pdf)
Kaavakartta 2  8.3.2024 (pdf)
Kaavamerkinnät ja määräykset 8.3.2024 (pdf)
Kaavaselostus 8.3.2024 (pdf)

Kyrsyän rantaosayleiskaavan laadinta

Partalansaaren rantaosayleiskaavan muutos