Suoraan sisältöön

Maa-aineslupa

Yleistä

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Ympäristösihteeri käsittelee ja tekee viranhaltijapäätöksellä alle 40 000 kuution suuruiset maa-aines lupakohteet. Yli 40 000 kuution lupakohteet ja pohjavesialueelle sijoittuvat kohteet käsitellään ympäristölautakunnassa; yhteislautakunta Rantasalmi-Sulkava.

Lupakäsittely

Lupa voidaan myöntää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa maa-aineksia ilman lupaa.

Lupakäsittely kestää kuulutus- ja valitusaikoineen yleensä vähintään kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu.
Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Liitteet

Maa-ainestaksa 2022 (pdf)