Suoraan sisältöön

Yksityistiet

Sulkavan yksityistieasiat kuuluvat ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) alaisuuteen. Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.

Avustukset

Kunta myöntää vuosittain ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin avustusta. Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakemukset on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Liitteet

Avustusperusteet 

Sähköinen hakulomake

ELY-keskuksen avustus tiekunnille v. 2022

Yksityisteiden parannuksiin on hyvin tarjolla avustusrahaa. Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. 

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset.

Tuki on harkinnanvaraista. Tarkempaa tietoa sekä toiminta- ja hakuohjeet alla olevassa liitteessä.

Liite:

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote 22.2.2022 tiekunnille (pdf)