Suoraan sisältöön

Yksityistiet

Sulkavan yksityistieasiat kuuluvat ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) alaisuuteen. Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.

Avustukset

Kunta myöntää vuosittain ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin avustusta. Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakemukset on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Liitteet

Avustusperusteet