Suoraan sisältöön

Ilmoitukset ja luvat

Kunnan rakennusvalvontaan paperisesti toimitettavat

Toimenpideilmoitus

 • Vaaditaan katoksista, vajoista tai muista vastaavista alle 25 m2 rakennelmista.
 • Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset.
 • Ilmoitukset toimitetaan paperisena rakennusvalvonnan toimistoon, kunnanviraston 3. kerros.
 • Tarkemmat määräykset rakentamiseen ja luvan myöntämiseen löytyvät rakennusjärjestyksestä.
 • Hakemuksen löydät välilehdeltä; Rakentamiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet >>

Poikkeusluvat

 • Poikkeamislupa tarvitaan mm. rakentamisen poikkeamisesta kaavamääräyksestä tai rakennusjärjestyksestä.
 • Hakemukset toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle (virastotalon 3. kerros), joka valmistelee poikkeamisluvat kunnanhallitukselle ja osan poikkeamisluvista rakennustarkastaja käsittelee itse.
 • Kaavan vastaiset poikkeamisluvat käsittelee Sulkavan kunnanhallitus.
 • Poikkeamisluvan yhteydessä suoritetaan aina naapureiden kuuleminen joko hakijan tai kunnan toimesta.
 • Hakemuksen löydät välilehdeltä; Rakentamiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet >>

Sähköisesti haettavat

Rakennuslupa

 • Haettava kaikkiin asuin-, loma-, liike- ja tuotantorakennuksiin sekä yli 25m² talousrakennuksiin kaava-alueella.
 • Käyttötarkoituksen muutos, peruskorjaus ja laajennus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.
 • Luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Puunkaato ja maisematyölupa

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaa puiden kaatamista, maanrakennustyötä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai ranta-asemakaava-alueella.
 • Ennen puiden kaatamiseen tai muuhun maisematyöhankkeeseen ryhtymistä on otettava yhteyttä rakennustarkastajaan lupatarpeen arvioimiseksi.
 • Lupahakemus täytetään Lupapiste -palvelun kautta.