Suoraan sisältöön

Osoitenumerointi

Kaikilla asutuilla kiinteistöillä tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Viranomainen ilmoittaa uuden tienimen ns. osoitenimen ja osoitenumeron pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.
Uudet rakennukset saavat osoitenumeron lupaprosessin aikana viranomaiselta. Vanhemmat asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osoitenumerot päivitetään joko omistajan pyynnöstä tai viranomaisen toimesta. Mikäli kiinteistön osoitenumeroinnissa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä Sulkavan kunnan rakennusvalvontaan.

  • Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.
  • Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, numero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 1,5 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen.
  • Jos rakennuksessa on useampia porrashuoneita, ne ovat merkittävä isoin kirjaimin.
  • Kulmatontilla on molemmat osoitenumerot laitettava näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduilta.
  • Ajoliittymä tontille määrää käytettävän osoitteen. Kiinteistön omistaja, haltija tai isännöitsijä on velvollinen ilmoittamaan oikean osoitteen kiinteistön kaikille asukkaille.

Liitteet