Suoraan sisältöön

Rantojen ruoppaaminen

 

  • Vesilain mukaan vesistön virkistyskäyttöä tai veneilyä haittaavia matalikoita tai kaislikoita saa poistaa esim. pienimuotoisella ruoppauksella ilman erityistä lupaa.
  • Ruoppaushankkeesta tulee olla yhteydessä ennakkoon kunnan ympäristösihteeriin tai Etelä-Savon Ely-keskukseen mahdollisen lupatarpeen arvioimiseksi. Vesirakennustöistä on kuitenkin ennakkoon ilmoitettava vesialueen- sekä lähikiinteistöjen omistajille.
  • Pienistäkin vesirakennustöistä on ennakkoon ilmoitettava vesialueen omistajille sekä lähikiinteistöjen omistajille. Vähänkään laajemmasta vesirakentamisesta on esitettävä suunnitelma Etelä-Savon ELY-keskukselle oheisesta linkistä saatavalla kaavakkeella viimeistään 30 päivää ennen työn toteuttamista.
  • Jos ruopattavien massojen määrä on vähintään 500mᵌ on hankkeelle haettava lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta