Suoraan sisältöön

Perusmaksu

Vuoden 2010 alusta on Sulkavan kunnan alueella otettu käyttöön ekomaksu, nykyinen perusmaksu, jonka piiriin kuuluvat kaikki vakituiset ja loma-asunnot (jätelain 78 §:ssä mainittu jätehuollon perusmaksu). Perusmaksulla katetaan ekopisteiden ylläpidosta muodostuvat sekä muut järjestetystä jätteenkeräyksestä muodostuvat kustannukset sekä haja-asutusalueen kiertävä ongelmajätekeräys.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuollonviranomainen määrää jätemaksun.

Perusmaksutaksat vuodessa (päiv. 4.5.2023):

  • vakituinen asunto (myös vakinaisesti asuttu vapaa-ajan kiinteistö tai siihen verrattavat sekä paritalo/huoneisto 27 € (sis. alv. 24 %)
  • rivi- ja kerrostalonhuoneisto (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, pienkerrostalot) 20 € (sis. alv. 24 %)
  • vapaa-ajan asunto 15 € (sis. alv. 24 %)