Suoraan sisältöön

Jätteenkeräys

Sulkavalla järjestetty jätteenkuljetus tapahtuu kunnanvaltuuston päätöksellä sopimusperusteisesti, joka tarkoittaa sitä, että kiinteistön jätteenhaltija tekee jätteenkuljetussopimuksen kunnan alueella toimivan kuljetusliikkeen kanssa.

Kiinteistön omistajien tulee hankkia omat jäteastiat tai käyttää useamman kiinteistön yhteistä kimppa-astiaa. Näiden tyhjentämisestä asiakkaat tekevät sopimuksen suoran jätteenkuljettajan kanssa.

Edullisin tapa järjestää kiinteistökohtainen jätehuolto kuntoon on kimppa-astian käyttö, mikäli kimppaa ei ole mahdollista muodostaa, on oma astia seuraavaksi edullisin vaihtoehto.

  1. Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus: Kukin kiinteistö kilpailuttaa itse kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset. Kuljetusliike noutaa jätteet kiinteistöltä. Kiinteistöillä voi olla myös yhteinen astia. Loma-asunnoilla voidaan kuljetussopimus tehdä koskemaan esim. vain kesäkuukausia.
  2. Yhteisastia (tiekunta, naapuri ym.): Vakituisen asukkaan kanssa sopimuksella perustettu yhteisastia tai tiekunnan yhteisastia ym. vaihtoehdot täyttävät liittymisvelvollisuuden asettamat vaatimukset.

Sulkavan kunnassa astuivat 1.1.2024 voimaan päivitetyt jätehuoltomääräykset. Niiden mukaan sekajäteastian tyhjennysvälin voi pidentää kahdeksaan viikkoon asti sopimalla siitä suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Tyhjennysväliä voidaan jätehuoltoviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla pidentää 12 tai 16 viikkoon.

Tämän vuoksi alueellinen jätelautakunta on päivittänyt jätehuoltoviranomaisen lomakkeita. Tässä erikseen linkki tyhjennysvälin pidentämistä koskevaan lomakkeeseen: https://www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2024/01/jhm-suojattu-asiointilomake_sekajateastian-tyhjennysvalin-pidentaminen.pdf. Tämä ja muut (tulostettavat) lomakkeet löytyvät jätehuollon vastuukunnan verkkosivuilta osoitteesta www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet, ja siellä väliotsikon ”Jätehuolto” alta.

Liitteet

Ilmoitus jätteenkeräysringin perustamisesta (doc)
ilmoitus jätteenkeräysringin perustamisesta (pdf)