Suoraan sisältöön

Vieraslajit ja niiden torjunta

Vieraslajilain ja –asetuksen tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia haittoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeillemme. Haitallisimpia vieraslajikasveja ovat jättiputki ja jättipalsami sekä kurtturuusu ja lupiini.

Kunta pyrkii torjumaan omilta mailtaan vieraslajeja ensisijaisesti taajamissa ja tärkeimmät torjuttavat lajit ovat jättiputki ja jättipalsami. Yksityinen maanomistaja on velvollinen torjumaan vieraslajeja maallaan ja etenkin estämään niiden leviäminen.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus valvoo vieraslajilain ja –asetuksen noudattamista.

Kunnassamme ei ole vastaanottopaikkaa vieraslajikasvien jätteelle. Maakunnan jäteasemat Nousiala Savonlinnassa ja Metsä-Sairila Mikkelissä ottavat vastaan vieraslajien kasvijätettä erityisehdoin. Lisätietoa sivupalkin linkeistä.