Suoraan sisältöön

Vesien suojelu

 

Vesiensuojelu, luonnonvesien ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelyssä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistöön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyssä on syytä ottaa yhteys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka toimii vesilain paikallisena valvontaviranomaisena ja eräissä vesilain määrittämissä asioissa päätäntäviranomaisena.

Vedenlaatutietoja saa ympäristösihteeriltä ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonne on myös kirjattu pintavesien tilatietoja.

Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu on koonnut myös järvien ja jokien vesienlaadusta tietoa valtakunnalliseen Vesikartta -palveluun. Linkki sivupalkissa.

Liitteet

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Sulkavan kunnan ympäristömääräykset ovat hyväksytty 9.11.2009 § 77 Sulkavan kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan 1.1.2010 alkaen.