Suoraan sisältöön

Kiinteistörekisterin päivitys

Sähköinen rakennusrekisteri

Sulkavan kunta on aloittanut sähköisen rakennusrekisterin päivittämisen. Rekisteriin tullaan mm. lisäämään sieltä puuttuvat rakennukset ja poistamaan puretut rakennukset. Selvitystyön pohjana käytetään KuntaNet-karttatasoja, joissa on vuoden 2017 kiinteistöverotiedot sekä kunnan rakennusrekisterin että maastotietokannan tiedot. Tarvitsemme kiinteistönomistajien apua, jotta saamme rekisterimme vastaamaan nykypäivän tarpeita. Päivitys palvelee kaikkia osapuolia lupaprosessissa, parantaa kuntalaisten tasapuolista kohtelua kiinteistöverotuksessa ja on hyödyksi vakuutusasioissa ja myyntitilanteissa.

Puuttuvia rakennuksia ei pääsääntöisesti tulla luvittamaan. Mikäli rakennusvalvonta kuitenkin katsoo rakennusluvan hakemisen jälkikäteen tarpeelliseksi, siitä ilmoitetaan erikseen rakennuksen omistajalle. Puuttuvat tai muuttuneet tiedot yli 10 m2 rakennuksista ja kaikki saunarakennukset tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.