Suoraan sisältöön

Kaavoitus

Sulkavan kunnassa voimassa olevat yleiskaavat ja kirkonkylän ajantasa-asemakaava löytyvät karttapalvelusta, johon linkki yhteystiedoissa.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Liitteet

Kaavoituskatsaus 2022 (pdf)
Kaavoituskatsaus 2023 (pdf)
Kaavoituskatsaus 2024 (pdf)

Ajankohtaiset yleis- ja asemakaavat löydät kohdasta; Vireillä olevat kaavat >>