Suoraan sisältöön

Ilmoituksen alaiset asiat

Ympäristösuojelulaki vaatii joitakin ilmoituksia tehtäväksi ympäristöviranomaiselle. Vaikka kysymys on ilmoituksesta, tulee ne tehdä kirjallisesti aina ennen toiminnan aloittamista. Esimerkiksi häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta ilmoitus toimitetaan 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminto

Tavallisimpia ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat  murskaus- ja purkutyöt, moottoriurheilutapahtumat sekä festivaalit ja isohkot puistokonsertit. Toiminto joka liittyy luonnollisen henkilön talouteen, ei tehdä ilmoitusta, samoin kuin ei tehdä ilmoitusta puolustusvoimien toiminnasta. Ympäristösihteeri käsittelee ilmoituksen ja antaa tarvittavat määräykset. Ilmoituksesta peritään ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoa ja hakulomakkeet löydät sivuilta Ympäristö.fi/melu- ja tärinäilmoitus >>

Lannan aumausilmoitus ja ilmoittaminen

Lannan aumauksesta on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pääsääntöisesti lanta on varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieniasyistä saattaa olla tarve varastoida osa tilan lannasta patterissa.

Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet osoitteesta Ympäristö.fi/maatalouden ympäristösuojelun lomakkeet >>