Suoraan sisältöön

Ympäristölupa

 

Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan, on oltava ympäristölupa. Luvan tarvitsevat laitokset ja toiminnat on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään joko alueellisessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY) tai aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat ja rekisteröinnit koskevat polttoainejakeluasemia, ampumaratoja sekä murskaus- ja asfalttiasemia. Ilmoitusmenettelyn piirissä ovat mm. isot eläinmaatilat. Lupahakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtävillä päätöksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu.

Liitteet

Ympäristönsuojelutaksat 2022 (pdf)