Suoraan sisältöön

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhain ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea osana päivittäistä toimintaa.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet.

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä ongelmien syntymistä ja kasvamista.

Lapsen tukeminen tehdään yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa, asiantuntijoiden apua hyödyntäen.