Suoraan sisältöön

Esiopetus

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus ja edelleen perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Yleistä

Perusopetuslain mukaan lasten tulee vuotta ennen oppivelvollisuutensa alkamista osallistua esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet täyttävään muuhun toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja lapselle järjestetään tarvittaessa kuljetus esiopetuspaikkaan (Perusopetuslaki 32§). Lähtökohtaisesti lapsen tulee osallistua kaikkeen esiopetukseen.

Esiopetusyksiköt

Sulkavalla esiopetusta toteutetaan päiväkoti Touhulassa ja yhtenäiskoulun Lohilahden yksikössä alkuopetuksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

Esitäytetyt esiopetukseen ilmoittautumislomakkeet lähetetään perheille tammi-helmikuun aikana.
Ilmoittautumislomakkeita saa yhtenäiskoulun kansliasta toimistosihteeriltä.

Liitteet