Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi

Kunnanhallitus päättää aina syksyllä ehdoista millä perusteella stipendin voi saada ja päättää milloin hakuaika päättyy (kuulutus laitetaan syksyllä lehteen ja nettiin), hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

Kotikuntastipendi vuonna 2022

Kunnan v. 2022 talousarvion käyttösuunnitelma pitää sisällään määrärahan kotikuntastipendiin opiskelijoille (300 € á 50 opiskelijaa).

Vuoden 2022 kotikuntastipendin myöntämisen edellytyksiksi on valmisteltu seuraavaa:

  • Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammattikouluissa tai niitä vastaavassa oppilaitoksissa.
  • Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.
  • Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti viimeistään joulukuun viimeisestä päivästä 2022 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja vuoden 2022 lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 16.1.2023

  • sähköisellä hakemuksella (linkki alla)
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai
  • postitse os. PL 25, 58701 Sulkava.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta. Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai hallintotoimistosta.

Sähköinen hakemuslomake >>

Liitteet

Kunnanhallituksen pöytäkirja; Kotikuntastipendi v 2021 >>