Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi

Kunnanhallitus päättää aina syksyllä ehdoista millä perusteella stipendin voi saada ja päättää milloin hakuaika päättyy (kuulutus laitetaan syksyllä lehteen ja nettiin), hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

  • Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat Sulkavan ulkopuolella olevissa yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammattikouluissa tai niitä vastaavassa oppilaitoksissa. Kotikuntastipendi on 300 euroa/opiskelija
  • Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että sään­nöl­lis­tä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yh­den­jak­soi­nen viikko kalenterikuukaudessa.
  • Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti vii­meis­tään joulukuun viimeisestä päivästä alkaen kirjoilla Sulkavan kun­nas­sa ja vuoden lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tar­kis­taa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.
  • Hakemukset osoitetaan Sulkavan kunnalle säh­kö­pos­til­la osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. PL 25, 58701 Sulkava. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todis­tus läsnäolosta.
  • Hakulomakkeen saa virastotalon hallintotoimistosta tai voit tulostaa sen itse oheisesta linkistä.