Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi

Kunnanhallitus päättää aina syksyllä ehdoista millä perusteella stipendin voi saada ja päättää milloin hakuaika päättyy (kuulutus laitetaan syksyllä lehteen ja nettiin), hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

HAKU PÄÄTTYNYT!!

Kotikuntastipendi vuonna 2021

Kunnan v. 2021 talousarvion käyttösuunnitelma pitää sisällään määrärahan kotikuntastipendiin opiskelijoille (300 € á 50 opiskelijaa).

Vuoden 2021 kotikuntastipendin myöntämisen edellytyksiksi on valmisteltu seuraavaa:

  • Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammattikouluissa tai niitä vastaavassa oppilaitoksissa.
  • Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.
  • Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti viimeistään joulukuun viimeisestä päivästä 2021 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja vuoden 2021 lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 20.1.2022

  • sähköisellä hakemuksella (linkki alla)
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai
  • postitse os. PL 25, 58701 Sulkava.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta. Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai hallintotoimistosta.

Mikäli stipendin edellytysten täyttävien hakijoiden määrä ylittää 50, varaa kunta mahdollisuuden myönnettävän stipendin summan tarkistamiseen samassa suhteessa siten, että stipendeihin käytettävä kokonaissumma on enimmillään talousarvion käyttösuunnitelman varauksen suuruinen.

Sähköinen hakemuslomake >>

Liitteet

Kunnanhallituksen pöytäkirja; Kotikuntastipendi v 2021 >>