Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi

Kunnanhallitus päättää aina syksyllä ehdoista millä perusteella stipendin voi saada ja päättää milloin hakuaika päättyy (kuulutus laitetaan syksyllä lehteen ja nettiin), hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

Kotikuntastipendi vuonna 2023

Kunnan v. 2023 talousarvion käyttösuunnitelma pitää sisällään 10.000 euron määrärahan kotikuntastipendiin opiskelijoille. Määräraha jaetaan hakijoiden kesken.

Vuoden 2023 kotikuntastipendin myöntämisen edellytyksiksi on valmisteltu seuraavaa:

  • Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammattikouluissa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa.
  • Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.
  • Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti viimeistään joulukuun viimeisestä päivästä 2023 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja vuoden 2023 lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.1.2024

  • sähköisellä hakemuksella (linkki alla)
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai
  • postitse: Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta. Hakulomakkeen saa tarvittaessa tulostettua oikealla olevasta sivupalkista tai kunnanviraston neuvonnasta.

Sähköinen hakemuslomake >>

Liitteet

Kunnanhallituksen pöytäkirja; Kotikuntastipendi v 2023 >>

Kotikuntastipendihakemus (pdf)