Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Periaatteet

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan jälkeen koulun aloittamiseen saakka. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea huoltajien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Toiminnassa leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta tehty Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Lapsen hoitoajoista ja muista käytännön hoitotilanteisiin liittyvistä asioista sovitaan varhaiskasvatussuhteen alkaessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus on Sulkavan kunnassa maksutonta 1.1.2020 alkaen.