Suoraan sisältöön

Koulukuljetus

Jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on eri yhteistyötahojen oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä.

On huomioitava myös, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.

Yhteistyötahojen tehtävät ja ohjeet

Kuljettajan tehtävät >>

Huoltajan ja oppilaan tehtävät >>

Koulun tehtävät >>