Suoraan sisältöön

Kuljettajan tehtävät

 1. Osallistuminen lukuvuoden alkaessa koulukuljetusten suunnitteluun yhdessä yhtenäiskoulun apulaisrehtorin kanssa.
 2. Esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa.
 3. Kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös sekä hajusteettomuus.
 4. Ajaminen liikennesääntöjä noudattaen.
 5. Koulukuljetusreittien ajaminen tilauksen ja sovitun mukaisesti sekä yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen. Kuljettaja ei voi huoltajien pyynnöstä muuttaa tilaajan kanssa sovittua kuljetus- reittiä ja aikataulua eikä myöskään nouto- tai jättöpaikkaa.
 6. Pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville.
 7. Pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa.
 8. Oppilaiden turvallinen sijoittaminen autossa.
 9. Kuormitusmääräysten noudattaminen.
 10. Liikuntavälineiden kuljettaminen.
 11. Järjestyksenpito autossa.
 12. Ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle.
 13. Huolehtii, että oppilas kiinnittää turvavyön.
 14. Autosta poistuvan oppilaan opastaminen.
 15. Erityistä huolenpitoa vaativien (erityistä tukea tarvitsevat lapset) oppilaiden huolehtiminen vastaanottavalle henkilölle saakka.
 16. Huolehtiminen, että auton lasinpesuneste ei ole hajustettu.
 17. Kääntöpaikan turvallisuuden varmentaminen.
 18. Puhelinnumeron antaminen huoltajille.
 19. Huoltajan lähettämän peruutustekstiviestin kuittaaminen teksti- viestillä merkiksi siitä, että on saanut peruutusviestin ja huomioiminen laskutuksessa.