Suoraan sisältöön

Koulun tehtävät

 1. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori päättää oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen, kuljetustavan, määrittää nouto- ja jättöpaikat kanslia merkitsee tiedot Primus -oppilashallinto-ohjelmaan.
 2. Koulu huolehtii, että oppilaat saavat tiedot kouluajoista, kuljetusjärjestelyistä sekä kuljettajista. Kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa. Kukin koulu voi antaa koulukohtaisia tätä opasta täydentäviä lisäohjeita kuljetusoppilaiden huoltajille ennen uuden lukuvuoden alkua tai sen aikana.
 3. Vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt. Tässä oppaassa mainittuja koulukuljetuksen pelisääntöjä koulu voi käyttää pohjana.
 4. Koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan kuljetusten odotusaikana.
 5. Koulu järjestää kuljetusoppilaille, sään niin vaatiessa (kova pakkanen), mahdollisuuden olla sisätiloissa.
 6. Koulu antaa autoilijoiden puhelinnumeron huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta.

Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävät

 1. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori valmistelee yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa esioppilaan oikeuden koulukuljetukseen, kuljetustapaan sekä määrittelevät nouto- ja jättöpaikat.
 2. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori päättää koulukuljetusedun myöntämisestä esioppilaalle.
 3. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori laatii jaksottaiset kuljetusoppilaiden luettelot ja suunnittelee reitit.
 4. Koululaiskuljetuksessa on keskitetty suunnittelu. Samalla alueella/saman reitin varrella asuvat ja saman suunnan kouluihin menevät oppilaat kootaan samaan taksiin. Taksi ei palaa päätepisteen koululta takaisin asemapaikalleen, vaan jatkaa välittömästi keräilyn uudelta reitiltä. Suunnittelussa otetaan huomioon aikataulu, kohdekoulu, kuormitusmääräykset, jatkokuljetukset ja oppilaiden sallittu koulumatkaan käytetty aika.
 5. Reittien toimivuus katsotaan yhdessä koulujen ja koulukuljettajan kanssa.
 6. Kuljetukset järjestellään siten, että koulumatkaan menevä aika ei ylitä laissa säädettyä koulumatkaan sallittua aikaa.
 7. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori valvoo kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyjä.
 8. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori kutsuu heinä-elokuussa ennen lukuvuoden alkua koulukuljettajat/koulukuljettajien yhdyshenkilöt yksitellen keskustelemaan alkavan lukuvuoden koulukyytiasioista.
 9. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori toimittaa oppilaiden kuljetusajat ajoissa koululle, että kuljetuksista voidaan tiedottaa huoltajia hyvissä ajoin ennen koulun alkua.

Lohilahden yksikön johtajan tehtävät

Lohilahden yksikön johtaja suunnittelee koulukuljetukset yhdessä yhtenäiskoulun apulaisrehtorin kanssa.