Suoraan sisältöön

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusilmoitus

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvolliset

  • kunnanhallituksen jäsenet
  • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja,varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen esittelijä
  • lautakuntien esittelijät

Sulkavan kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

SidonnaisuusilmoitusLuottamus- ja virkatehtäväTila
Ahonen VesaKunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja1.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Anunti-Virta MirjaKunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja8.11.2021 allekirjoitettu, 9.11.2021 vastaanotettuTarkastele
Auvinen AtteTarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja5.11.2021 allekirajoitettu, 8.11.2021 vastaanotettu.Tarkastele
Huiskonen TainaKunnanhallituksen jäsen16.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. 26.10.2021 allekirjoitettu, vastaanotettu.Tarkastele
Hämäläinen MaijaSivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja26.6.2023 allakirjoitettuTarkastele
Joskitt HeikkiKunnanhallituksen varajäsen11.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Kohvakka PekkaTarkastuslautakunnan puheenjohtaja5.11.2021 allekirjoitettu, 8.11.2021 vastaanotettu.Tarkastele
Kärki Kukka-MaariaKunnanhallituksen jäsen16.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. Muutos 1.6.2019. Muutos 15.11.2021Tarkastele
Lyytinen EevaPeruspalvelulautakunnan puheenjohtaja19.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. Muutos ilm 12.11.2021Tarkastele
Mikkonen AkuKunnanhallituksen jäsen23.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. Muutos 1.6.2019. Muutos 15.11.2021Tarkastele
Nissinen EetuKunnanvaltuuston puheenjohtaja16.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. Muutos 1.6.2019. Päivitetty 10.11.2020. Muutos 15.11.2021.Tarkastele
Nokelainen SirpaValtuuston 1. varapuheenjohtaja7.11.2021 allekirjoitettu, 8.11.2021 vastaanotettu.Tarkastele
Palmu MerviHallintojohtaja 29.10.2019 allekirjoitettu, vastaanotettu
4.11.2019 päivitetty. Päivitetty 10.11.2020. Päivitetty 27.10.2021
Päivitetty 28.12.2022
Tarkastele
Partanen AriKunnanhallituksen varajäsen23.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu. Muutos 15.11.2021.Tarkastele
Paunonen PerttiValtuuston 2. varapuheenjohtaja1.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Pikkusilta ToniKunnanhallituksen varajäsen8.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Pylkkänen HennaKunnanhallituksen jäsen1.11.2021 allekirjoitettu, 8.11.2021 vastaanotettu.
10.11.2023 muutos.
Tarkastele
Ralli KaisaKunnanhallituksen puheenjohtaja10.08.2017 allekirjoitettu, vastaanotettu
1.4.2019 muutosilmoitus tehty, korjattu
31.10.2019 muutosilmoitus tehty, korjattu. Muutos ilm, 14.11.2021.
Muutosilmoitus tehty, korjattu. Ilm. 5.4.2023.
Muutosilmoitus tehty, korjattu 21.6.2023
Tarkastele
Reponen MirjamKunnanhallituksen varajäsen3.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Ruottinen-Partanen LiisaKunnanhallituksen varajäsen3.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Sairanen JaniKunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja8.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele
Tervonen JukkaYmpäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajaAllekirjoitettu 31.10.2023Tarkastele
Tulilahti OsmoKunnanhallituksen varajäsen8.11.2021 allekirjoitettu, vastaanotettuTarkastele

Liitteet

Tietosuojaseloste 2020