Suoraan sisältöön

Miksi ostolaskut julkaistaan?

Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa.

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa. Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Aineistosisältö

Aineisto sisältää Sulkavan kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ja käyttöomaisuushankinnat. Ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje” (Kuntaliitto 2021).

Ostolaskutiedoista on jätetty pois yksityishenkilöille suoritetut maksut.

Lisätiedot

Lisätiedot ja tietopyynnöt: kirjaamosulkava.fi

Tutustu ostolaskuaineistoon:
Ostolaskutiedot v. 2021 (Excel-taulukko)
Ostolaskutiedot v. 2022 (Excel)