Suoraan sisältöön

Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Valtuustossa on 21 valtuutettua.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävät

  • varmistaa valtuuston päätöksentekokyvyn ja vastaa valtuustoryhmien yhteistyön kehittämisestä
  • vastaa valtuuston kytkemisestä valmisteluprosesseihin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
  • vastaa valtuuston työskentelyn arvioinnista

 

Valtuuston kokouksia pystyy seuraamaan tästä linkistä: https://sulkava.fi/kuntatieto-ja-hallinto/paatoksenteko/kokouslive/

Kunnanvaltuusto kokoontuu syksyn 2023 aikana

ma 28.8. klo 19.00

ma 18.9. klo 15.00

ti 14.11. klo 14.00

ti 12.12 klo 14.00