Suoraan sisältöön

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu:

 •  myöntää maa-aineslaissa ja -asetuksessa tarkoitetun luvan, ellei tehtävää ole siirretty
  viranhaltijan toimivaltaan
 • myöntää ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitetun luvan
 • antaa kaivoslaissa tarkoitetun ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon
 • päättää suunnittelutarveratkaisun (MRL 137)
 • antaa viranomaislausunnot kaavoista
 • päättää luonnonsuojelulain 26 § mukaisen luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja
  rauhoituksen lakkauttamisesta sekä
 • jakaa yksityistieavustukset kunnan osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta.