Suoraan sisältöön

Peruspalvelulautakunta

Peruspalvelulautakunnan tehtävä

  • Lautakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnassa sen mukaan kuin laissa määrätään luoden edellytyksiä kuntalaisten ja perheiden itsenäiselle selviytymiselle ja kotona asumiselle sekä järjestää terveyttä ja elämässä pärjäämistä edistäviä palveluja alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti.
  • Lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna kunnan monijäsenisenä toimielimenä.
  • Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen-, lukiokoulutuksen-, vapaan sivistystyön-, kirjaston- ja nuorison palveluista lakien, säädösten ja määräysten perusteella kunnille annettujen tehtävien järjestämisestä.