Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Kunnan johtoryhmä

Kunnan operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka jäsenet kunnanjohtaja kutsuu. Johtoryhmän tehtävänä on edistää kunnan tuloksellista johtamista sekä kehittää johdon yhteistoimintaa ja tiedonkulkua. Kunnan johtoryhmä >>

Kunnanvaltuusto

Sulkavan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi. Kunnanvaltuusto >>

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa, valvoo ja arvioi kunnan hallintoa sekä vastaa kunnan taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus myös vastaa elinkeinotoiminnan kehittämisestä. Kunnanhallitus >>

Lautakunnat

Kunnassa toimii peruspalvelulautakunta tarkastuslautakunta. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet toimikaudekseen.
Vapaa-aika- ja sivistyslautakunta >> 
Tarkastuslautakunta >>

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri >>

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset >>

Pöytäkirjat ja esityslistat

Pöytäkirjat ja esityslistat >>

Kuulutukset

Kuulutukset >>