Suoraan sisältöön

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus

 • vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
 • vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
 • vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
 • vastaa elinkeinotoiminnan kehittämisestä
 • vastaa kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta
 • vastaa väestönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta (toimijana aluepelastuslaitos)
 • toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena

Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät

 • johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 • käy asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa
 • pitää sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
 • vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
 • vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut

 

Kunnanhallitus kokoontuu syksyllä 2023

ma 4.9. klo 13.00
ma 18.9.klo 10.00
to 5.10.klo 13.00
ma 30.10. klo 13.00
ma 13.11. klo 13.00
ma 20.11. klo 13.00
ma 11.12. klo 13.00