Suoraan sisältöön

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu ns. vanhuspalvelulakiin (lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) sekä kuntalakiin (27-28 §). Sulkavalla Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa ohjaavat kunnan strategiassa määritellyt arvot, visio ja painopisteet tavoitteineen. Neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka koostuu Sulkavalla puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi viiden eri järjestön valitsemista edustajasta sekä yhdestä kunnanhallituksen jäsenestä. Kuntalainen voi olla yhteydessä suoraan vanhus- ja vammaisneuvoston jäseneen neuvoston tehtäviin liittyvissä asioissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

  • Toimii tiedon välittäjänä ikäihmisten ja vammaisten oikeuksien ja palvelujen edistämiseksi
  • Tekee aloitteita palveluiden, neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseksi.
  • Vahvistaa ikäihmisten- ja vammaisten näkökulman huomioimista palvelujen tuottamisessa ja päätöksenteossa
  • Seuraa palvelujen tuottamista ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta ja tekee esityksiä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoite

  • Turvallinen, osallistava, yhteisöllinen ja hyvinvointia tukeva elinympäristö sulkavalaisille ikäihmisille ja vammaisille

SULKAVAN vanhus ja vammaisneuvoston jäsenet kaudella 2022- 2025

Puheenjohtajana Eeva Lyytinen, eeva.lyytinensulkava.fi
Sihteerinä kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori, Olli Virta, olli.virtasulkava.fi
Eläkeliitto Sulkava, Harri Ruottinen, harri.ruottinengmail.com
Eläkeliitto Lohilahti, Pirjo Pohjolainen, koiroinlahtigmail.com
Eläkeläisystävät, Tuula Kosonen, tuulakosonengmail.com
SPR, Sirpa Forss, sipu.forssgmail.com
Sulkavan kunnanvaltuusto, Pertti Paunonen, pertti.paunonensulkava.fi

HYVINVOINTIALUEEN

Vanhusneuvoston jäsenet Sulkavalta: Pertti Paunonen, varalla Tuula Kosonen
Vammaisneuvoston jäsenet Sulkavalta: Eeva Lyytinen, varalla Hannamari Autio

Lisätietoa vanhus- ja vammaisneuvostoon liittyen:

Vanhuspalvelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Kuntalaki 10.4.2015/410
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410

Sulkavan kunnan strategia 2022-2030
https://sulkava.fi/wp-content/uploads/2021/12/sulkava_strategia_2022-2030_1.pdf