Suoraan sisältöön

Kunnan johtoryhmä

Kunnan operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka jäsenet kunnanjohtaja kutsuu. Johtoryhmän tehtävänä on edistää kunnan tuloksellista johtamista sekä kehittää johdon yhteistoimintaa ja tiedonkulkua.

Kunnanjohtaja

Sulkavan kunnassa on kunnanjohtaja, joka kuntalain mukaan johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna, kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Hallintosääntö 2020 §78 >>.

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja toimii kunnan keskushallinnon toimialajohtajana ja toimii kunnanjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä. Hallintosääntö 2020 §79 >>

 

Tekninen johtaja