Peruspalvelulautakunta

Peruspalvelulautakunta

Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnassa luoden edellytyksiä kuntalaisten ja perheiden itsenäiselle selviytymiselle ja kotona asumiselle sekä järjestää terveyttä ja elämässä pärjäämistä edistäviä palveluja alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti.
Peruspalvelulautakunta toimii edunvalvontapalvelujen tuottajana ja järjestäjänä sekä vastaa varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen-, lukiokoulutuksen-, vapaan sivistystyön-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluiden järjestämisestä. Myös museoiden, kotiseutuarkiston ja laitoksen kehittämisestä päättäminen kuuluu peruspalvelulautakunnan toimenalaan.

Lautakunta myös vastaa toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet, seuraa ja arvioi toiminnan tuloksia sekä valvoo, että kunnan sosiaali- ja sivistystoimen vastuu- ja palvelualueita sekä palveluyksiköitä johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Peruspalvelulautakunta 2017-2021

Puheenjohtaja
Tiainen Hannamari
KESK
Puh. 040 836 7479
Sposti: hannamari.tuomi@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja
Summanen Kari
SDP
puh. 0400 637 046
Sposti: kari.summanan@pp.inet.fi

Jäsenet

Lyytinen Eeva
SDP
040 556 0134

Tarima Jenna
KESK, uusi
Puh. 040 821 9488
Sposti: jenna.tarima@hotmail.com

Kämäräinen Esko
KESK
Puh. 0400 487 361
Sposti: esko.kama@gmail.com

Nyman Kent
KD, uusi
Puh. 045 189 8530
Sposti: KENT.N@suomi24.fi

Sihvola Marttiina
KOK
Puh. 050 593 9688

 

Kunnan luottamushenkilöiden sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sulkava.fi, ellei muuta ole ilmoitettu. Huom. Ei ääkkösiä.