Suoraan sisältöön

Kelan palvelut

  • asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta ja opastus (hakemusten vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta, etuuksista ja hakuajoista kertominen, hakemusten täyttäminen ym.)
  • hakemusten, liitteiden ja muiden asiakirjojen vastaanottaminen ja vireillepano; asiakas saa asiointipisteessä asiansa heti vireille
  • esitteitä ja lomakkeita saatavilla
  • asiointipalvelujen neuvonta ja tarvittaessa ohjaus muihin palvelukanaviin
  • verkkoasioinnin opastus asiakaspäätteillä
  • ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun
  • etätulkkaustilanteiden valmistelut, yhteydenotot jne.
  • etäpalvelumahdollisuus Kelan asiantuntijoihin

Asiointipisteessä voi hoitaa lähes kaikki Kelan asiat.

Tervetuloa asioimaan!