Suoraan sisältöön

Kesätyöseteli 2024

Kesätyöseteli on työnantajalle maksettava tuki sulkavalaisen nuoren palkkaamiseen kesätöihin.
Sulkavan kunta haluaa tukea yrityksiä,yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, maksamalla tukea työnantajille, jotta he palkkaisivat sulkavalaisia (tai Sulkavalla koulunsa käyviä/käyneitä) nuoria kesätöihin, antaen samalla nuorelle arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten. 

Työntekijä 

Vuosina 2006 – 2009 syntyneet nuoret 

Sulkavan kunnan kesätyöseteli annetaan em. vuosina syntyneille nuorille, jotka ovat sulkavalaisia tai Sulkavalla koulua käyviä/käyneitä.
Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja se on tukea työnantajalle sinun palkkaamiseksi. 

Setelin avulla voit hakea kesätöitä kesäkaudelle 1.5.-30.9.2024. Työnantajana voivat toimia yritykset, yksityiset tai kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset).
Seteli ei käy kunnan tai seurakunnan kesätöihin.
Kesätyöseteliin ei ole oikeutta, jos työllistyt kunnan tarjoamaan kesätyöpaikkaan.

Kesäsetelityö kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. 

Mistä kesätyösetelin saa? 

Kesätyöseteli haetaan sähköisen haun kautta tästä linkistä: KESÄTYÖSETELIN HAKU
Seteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2024.

Työnantaja 

Solmi nuoren työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus.
Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 370 euroa kymmeneltä työpäivältä.
Työnantaja huolehtii myös työtodistuksen antamisesta työntekijälle työsuhteen päätyttyä. 

Laki nuoresta työntekijästä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998 

Ohje työnantajana toimimisesta https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/ 

Yleinen työsopimus https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2020/02/tyosopimuspohja_YLEINEN.pdf 

Kesätyösetelin maksatus 

Työnantaja: hae setelin maksatusta 31.10.2024 mennessä

 

Tee maksuhakemus: linkki päivitetään tähän myöhemmin.

Liitteeksi tarvitaan työsopimus ja palkanmaksukuitit.

Korvausta maksetaan 31.8. alkaen.