Suoraan sisältöön

Työelämäpalvelut

Työelämäpalveluiden tarkoituksena on toimia Sulkavan kuntalaisille lähipalveluna omalla paikkakunnalla työllistymistä edistävissä asioissa. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja lisääminen sekä kunnan elinvoimaisuuden parantaminen.

Yleistä

Työelämäpalveluiden asiakkuus on tarkoitettu kaikille sulkavalaisille, joilla ilmenee kysymyksiä työelämää ajatellen. Asiakkaaksi voi tulla omasta halustaan. Asiakkuus voi alkaa myös Työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tai sosiaalitoimen suosituksesta.

Työelämäpalveluiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja palvelut ovat ilmaista. Asiakkuus voi olla kertaluonteista tai pidempikestoista. Pidempiaikaisille asiakkaille tehdään palvelutarpeen kartoitus. Sen pohjalta laaditaan suunnitelma, kuinka asioissa edetään. Suunnitelman pohjalla on asiakkaan ja työntekijän yhteinen näkemys asiasta. Asiakkaan luvalla suunnitelman tietoja voidaan vaihtaa eri toimijoiden kesken.

Palvelut

Työelämäpalvelut tarjoavat työelämää tukevia palveluita Sulkavan kuntalaisille ja yrittäjille yhteistyössä TE-palveluiden, kansaneläkelaitoksen (KELA), eri hankkeiden ja oppilaitosten kanssa.

Työelämäpalveluiden toimesta kunnassa toimii ympäristöryhmä sekä vanha kunnantupa (VaKuTu) toimintoineen. Ympäristöryhmässä tehdään kiinteistö- ja ympäristönhoidollisia töitä kunnan eri toimipisteissä ja kiinteistöissä. Ryhmän vastuuhenkilönä toimii työvalmentaja. Vanhalla kunnantuvalla toimii kirpputori, ruokajakelu sekä ryhmätoimintaa. Toiminnasta vastaa työvalmentaja. Molemmissa toiminnoissa on mukana työelämäpalveluiden asiakkaita.