Suoraan sisältöön

Sulkavan vesihuollon tiedote vedenkäyttäjille

Kategoria: Ajankohtaista

Sähköyhtiöiden mukaan sähkökatkot ovat mahdollisia tulevana talvena.

Mikäli sähkökatkojen kesto on parin tunnin luokkaa, ylläpitää vesitorni painetta osassa vedenjakeluverkostoa. Vesilaitoksen painepiirissä olevalla alueella verkoston paine voi kuitenkin laskea.

Vaikka vedenjakelu säilyisi häiriöttömänä sähkökatkoissa, tulee vedenkäyttö rajoittaa vain pakollisiin tarpeisiin. Mikäli verkosto pääsisi kulutuksen takia alipaineiseksi, voi putkiliitoksista tai halkeamista päästä veteen epäpuhtauksia. Kehotammekin varaamaan juomavettä katkojen ajalle, jotta kulutus verkostosta pysyisi mahdollisimman pienenä. Myös viemäriverkoston kuormittamista tulee välttää, koska jätevettä siirtävät pumppaamot eivät toimi sähkökatkojen aikana. Viemärin kuormitus voi aiheuttaa pumppaamon tulvimisen maastoon.
WC:n huuhtelukerrat tuleekin rajoittaa sähkökatkojen aikana minimiin.

Päivitetyt vesihuoltoa koskevat ohjeet löytyvät osoitteista www.sulkava.fi sekä www.jarvisaimaanpalvelut.fi