Kaavoitus

Ympäristöpäällikkö / rakennustarkastaja
Heikki Virta
p. 044 417 5230
heikki.virta@sulkava.fi

Sulkavan kunnassa voimassa olevat yleiskaavat ja kirkonkylän ajantasa-asemakaava löytyvät karttapalvelusta:
https://kuntanetcloud01.cgisaas.fi/karttapalvelu.sulkava/
Kaavoituskatsaus 2019 (pdf)

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsaus 2020 (pdf)

Sulkavan Koillisosan rantaosayleiskaavan ehdotusvaihe:

Koillisosan rantayleiskaavaan liittyvät ehdotusvaiheen aineistot, kaavakartta, kaavamääräykset ja selostus ovat nähtävillä 5.6.–5.7.2019

Ehdotusvaiheen selostus
Ehdotusvaiheen mitoitustaulukko, liite 1
Ehdotusvaiheen karttalehti 1
Ehdotusvaiheen karttalehti 2 ja määräykset
Muinaisjäännösinventointi 2018
Kulttuuriympäristöinventointi 2018
Luonto- ja maisemaselvitys - liito-oravakartoitus2018
Luonto- ja maisemaselvitys - täydennys 2018
Luonto- ja maisemaselvitys liitteet 2015
Luonto- ja maisemaselvitys raportti 2015
Vastineet luonnoksen palautteeseen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan Koillisosan rantaosayleiskaavan luonnosvaihe:

Valmisteluvaiheen mitoitustaulukko A3 emätiloittain 210518 (pdf)
Valmisteluvaiheen selostus 230518 (pdf)
Valmisteluvaiheen tuloste 1 A0 pohjoinen 210518 (pdf)
Valmisteluvaiheen tuloste 2 A0 etelä 210518 (pdf)

Alanteentien-Mikkolantien asemakaavamuutoksen luonnosvaihe:

Karttaluonnos ja kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Löytökylän asemakaavamuutoksen luonnosvaihe:

Karttaluonnos ja kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)