Kaavoitus

Ympäristöpäällikkö / rakennustarkastaja
Heikki Virta
p. 044 417 5230
heikki.virta@sulkava.fi

Sulkavan kunnassa voimassa olevat yleiskaavat ja kirkonkylän ajantasa-asemakaava löytyvät karttapalvelusta:
https://kuntanetcloud01.cgisaas.fi/karttapalvelu.sulkava/
Kaavoituskatsaus 2019 (pdf)

Sulkavan Koillisosan rantaosayleiskaavan ehdotusvaihe:

Koillisosan rantayleiskaavaan liittyvät ehdotusvaiheen aineistot, kaavakartta, kaavamääräykset ja selostus ovat nähtävillä 5.6.–5.7.2019

Ehdotusvaiheen selostus
Ehdotusvaiheen mitoitustaulukko, liite 1
Ehdotusvaiheen karttalehti 1
Ehdotusvaiheen karttalehti 2 ja määräykset
Muinaisjäännösinventointi 2018
Kulttuuriympäristöinventointi 2018
Luonto- ja maisemaselvitys - liito-oravakartoitus2018
Luonto- ja maisemaselvitys - täydennys 2018
Luonto- ja maisemaselvitys liitteet 2015
Luonto- ja maisemaselvitys raportti 2015
Vastineet luonnoksen palautteeseen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan Koillisosan rantaosayleiskaavan luonnosvaihe:

Valmisteluvaiheen mitoitustaulukko A3 emätiloittain 210518 (pdf)
Valmisteluvaiheen selostus 230518 (pdf)
Valmisteluvaiheen tuloste 1 A0 pohjoinen 210518 (pdf)
Valmisteluvaiheen tuloste 2 A0 etelä 210518 (pdf)

Alanteentien-Mikkolantien asemakaavamuutoksen luonnosvaihe:

Karttaluonnos ja kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Löytökylän asemakaavamuutoksen luonnosvaihe:

Karttaluonnos ja kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)