Kaavoitus

Rakennustarkastaja
Antti Närvänen
p. 044 417 5230
antti.narvanen@sulkava.fi
Tavoitettavissa keskiviikko, torstai ja perjantai klo 8-15.

Sulkavan kunnassa voimassa olevat yleiskaavat ja kirkonkylän ajantasa-asemakaava löytyvät karttapalvelusta:
https://kuntanetcloud01.cgisaas.fi/karttapalvelu.sulkava/

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsaus 2020 (pdf)

 

Kaavakuulutus Alanteentien-Mikkolantien asemakaavan muutos 2020, K44a luonnosvaihe

Sulkavan kunnassa Alanteentien – Mikkolantien asemakaavamuutos 2020, K44a on
edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutokseen liittyvät luonnosvaiheen aineistot
(kaavakartta, määräykset ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ovat
nähtävillä 27.7.–26.8.2020 Sulkavan kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 1, 58700
Sulkava. Luonnosvaiheen aineistot löytyvät myös alla olevista liitteistä.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainitun kaavamuutoksen
luonnosvaiheen aineistosta. Mielipide on toimitettava Sulkavan kunnalle ennen
nähtävilläolon päättymistä osoitteeseen Sulkavan kunta, PL 25, 58700 Sulkava.

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta
(puh. 044-417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi).

Liitteet

 

Kyrsyän, Saimaan ja Siikajärven alueen sekä Partalansaaren rantaosayleiskaavat

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.7.2020 käynnistää seuraavat kaavatyöt ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi:
Linkki kuulutukseen

Kyrsyän rantaosayleiskaavan laadinta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liitteet 1 ja 2 (pdf)

Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liitteet 1 ja 2 (pdf)

Partalansaaren rantaosayleiskaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 1 (pdf)

 

Koillisosan rantaosayleiskaava

Sulkavan kunnanvaltuuston 9.3.2020 § 12 hyväksymä Koillisosan rantaosayleiskaava on tullut voimaan 20.4.2020.

Karttalehti 1(2) (pdf)
Karttalehti 2(2) ja merkinnät (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Liite 1 mitoitustaulukko (pdf)
Vastine ehdotuksen palautteeseen (pdf)
Vastine luonnoksen palautteeseen (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muinaisjäännösinventointi 2018
Kulttuuriympäristöinventointi 2018
Luonto- ja maisemaselvitys - liito-oravakartoitus2018
Luonto- ja maisemaselvitys - täydennys 2018
Luonto- ja maisemaselvitys liitteet 2015
Luonto- ja maisemaselvitys raportti 2015