Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ja lupakäsittely

Rakennustarkastaja
Antti Närvänen
p. 044 417 5230
antti.narvanen@sulkava.fi
Tavoitettavissa keskiviikko, torstai ja perjantai klo 8-15.

Ympäristötoimensihteeri
Sari Lönnberg
p. 044 417 5231
sari.lonnberg@sulkava.fi

Rakennustoimen tehtävänä on tukea ja edistää hyvää rakennustapaa, hyvän ympäristön ja ympäristökuvan luomista ja säilyttämistä. Valvoo rakennustyön aikaista toteutusta ja rakennetun ympäristön kunnossapitämistä. Lisäksi antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Rakennuslupa on haettava kaikkiin asuin-, loma-, liike- ja tuotantorakennuksiin sekä yli 25m² talousrakennuksiin kaava-alueella. Käyttötarkoituksen muutos, peruskorjaus ja laajennus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä. Luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.
Toimenpideilmoitus vaaditaan katoksista, vajoista tai muista vastaavista alle 25 m2 rakennelmista. Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset. Ilmoitukset toimitetaan paperisena rakennusvalvonnan toimistoon. Hakemuksen löydät lomakkeet-välilehdeltä ja rakennusvalvonnan toimistosta, kunnanviraston 3. kerros. Tarkemmat määräykset rakentamiseen ja luvan myöntämiseen löytyvät rakennusjärjestyksestä.

Huomioithan, että rakennusvalvonnanviranomaiset eivät aina ole paikalla kunnanviraston aukioloaikoina. Varaathan sekä toimisto- että katselmusajat hyvissäajoin rakennustarkastajalta!

Tarvitsetko apua rakentamiseen? Alueella toimivien yrittäjien yhteystiedot löytyvät palveluhakemistosta.