Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ja lupakäsittely

Ympäristöpäällikkö / rakennustarkastaja
Heikki Virta
p. 044 417 5230
heikki.virta@sulkava.fi

Ympäristötoimensihteeri
Emmi Tiimonen
p. 044 417 5285
emmi.tiimonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Rakennustoimen tehtävänä on tukea ja edistää hyvää rakennustapaa, hyvän ympäristön ja ympäristökuvan luomista ja säilyttämistä. Valvoo rakennustyön aikaista toteutusta ja rakennetun ympäristön kunnossapitämistä. Lisäksi antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Rakennuslupa on haettava kaikkiin asuin-, loma-, liike- ja tuotantorakennuksiin sekä yli 25m² talousrakennuksiin kaava-alueella. Käyttötarkoituksen muutos, peruskorjaus ja laajennus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä. Luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.
Toimenpideilmoitus vaaditaan katoksista, vajoista alle 25 m2 tai muista vastaavista rakennelmista. Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset. Ilmoitukset toimitetaan paperisena rakennusvalvonnan toimistoon. Hakemuksen löydät lomakkeet-välilehdeltä ja rakennusvalvonnan toimistosta, kunnanviraston 3. kerros. Tarkemmat määräykset rakentamiseen ja luvan myöntämiseen löytyvät rakennusjärjestyksestä.

Huomioithan, että rakennusvalvonnanviranomaiset eivät aina ole paikalla kunnanviraston aukioloaikoina. Varaathan sekä toimisto- että katselmusajat hyvissäajoin rakennustarkastajalta!

Tarvitsetko apua rakentamiseen? Alueella toimivien yrittäjien yhteystiedot löytyvät palveluhakemistosta.