Suoraan sisältöön

Kaavakuulutus Alanteentien-Mikkolantien asemakaavan muutos 2020, K44a luonnosvaihe

Kategoria: Kuulutukset

Sulkavan kunnassa Alanteentien – Mikkolantien asemakaavamuutos 2020, K44a on
edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutokseen liittyvät luonnosvaiheen aineistot
(kaavakartta, määräykset ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ovat
nähtävillä 27.7.–26.8.2020 Sulkavan kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 1, 58700
Sulkava. Luonnosvaiheen aineistot löytyvät myös alla olevista liitteistä.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainitun kaavamuutoksen
luonnosvaiheen aineistosta. Mielipide on toimitettava Sulkavan kunnalle ennen
nähtävilläolon päättymistä osoitteeseen Sulkavan kunta, PL 25, 58700 Sulkava.

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta
(puh. 044-417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi).

Liitteet