Suoraan sisältöön

Suurin osa itäsuomalaisista on valmiita tekemään muutoksia omaan liikkumiseensa

Kategoria: Ajankohtaista

Ensimmäinen laaja liikkumista ja ilmastonmuutosta käsittelevä kyselytutkimus on julkaistu. Kyselyn on toteuttanut Pohjois-Savon ELY-keskus yhteistyössä Etelä-Savon- ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitojen, sekä Pohjois-Savon liiton kanssa loppukeväällä 2019.

Kyselystä käy ilmi, että itäsuomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja pitävät henkilöauto- ja lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämistä tärkeänä. Vastaajista puolet olivat valmiita tekemään merkittäviä muutoksia omaan liikkumiseensa. Pienempiä muutoksia oli valmis tekemään suurin osa vastaajista.

Kyselytutkimus on ensimmäinen Suomessa tehty näin laaja ja vain liikkumista ja ilmastonmuutosta käsittelevä tutkimus. Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyvän tietopohjan esimerkiksi käynnissä olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen taustalle.

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa ilmastotavoitteiden saavuttamisesta ja kyselytutkimuksen tuloksista.

Raportti: Liikkumisen ilmastotavoitteiden saavuttaminen Itä-Suomessa.

Kalvosarja kyselytutkimuksen tuloksista (tiivistys).