Suoraan sisältöön

Sulkavan kunnan vuoden 2022 ostolaskuaineistot on julkaistu

Kategoria: Ajankohtaista

Sulkavan kunnan vuoden 2022 ostolaskuaineistot on julkaistu kunnan verkkosivuille. Aineistoon pääsee tutustumaan https://sulkava.fi/kuntatieto-ja-hallinto/talous/sulkavan-kunnan-ostolaskuaineistot/

Miksi aineisto julkaistaan?

  • Ostolaskut, kuten muutkin kunnan asiakirjat, ovat lähtökohtaisesti julkisia. Kunnalla voi olla kuitenkin lakisääteinen velvollisuus salata jokin asiakirja.
  • Valtaosa kunnan menoista koostuu ostoista toisilta osapuolilta. Nämä ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palveluiden hankintaa.
  • Kunta on julkisyhteisö ja sen rahoitus koostuu valtaosin veroista ja valtionosuuksista. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on edistää kunnan läpinäkyvyyttä ja siten vahvistaa paikallisdemokratiaa.
  • Ostolaskujen julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa. Se vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Lisää voit lukea myös yllä olevasta linkistä.

Mitä aineisto sitten sisältää (tai ei sisällä)?

Se sisältää Sulkavan kunnan

  • palvelujen,
  • aineiden,
  • tarvikkeiden,
  • ja tavaroiden ostot ja käyttöomaisuushankinnat

Ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje”.

Ostolaskutiedoista on jätetty pois yksityishenkilöille suoritetut maksut.