Suoraan sisältöön

Julkaisuvapaa tiedote: Kuumienkivien alueen veden laatu hyvä

Kategoria: Ajankohtaista

Sulkavan kunta tiedotti Kuumienkivien alueen jätevesivuodosta Alanteeseen perjantaina 31.5.2019.
Havaitun jätevesivuodon syynä on ollut se, että alueelle vuonna 2017 rakennetun kerrostalon jätevesiputki oli kytketty kunnan sadevesiverkostoon.
Sadevesiverkoston purkuputki on sijainnut noin 30 metrin päässä rantaviivasta. Sadeverkostoon päätynyt jätevesi on kulkenut silppuavan jätevesipumppaamon kautta, ja tämän johdosta vesistöön on kulkeutunut hajotettua massaa. Kerrostalossa käytetty vesimäärä on ollut ajalla 27.6.2017-17.6.2019 yhteensä 691m3.

Muutostyöt kerrostalon jätevesien ohjaamiseksi viemäriverkostoon tehtiin välittömästi, kun vahingosta tuli tieto talon pääurakoitsijalle, FH Rakentajille.
Vuotopaikalta otettiin vesinäyte 4.6. Vesinäytteen mikrobiologinen laatu on hyvä, ja se täyttää terveydensuojelulain mukaan uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.
Jälkiseurannassa otettiin 18.6. näytteet veneilykeskus Kulkemuksen rannasta ja toistamiseen sadevesien purkuputken kohdalta rannasta.

Jätevesivahingon johdosta sadevesiviemärin purkuputken ja vesistön välinen maa-aines kuoritaan, sekä sadevesiviemäriverkosto huuhdellaan.
Jälkiseurantaa jatketaan ympäristöviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen toimesta.

Sulkavan kunnan Kuumienkivien alueella toukokuun lopussa havaittua jätevesivuotoa käytiin läpi neuvottelussa 19.6.2019.
Neuvottelun koolle kutsujana toimi ympäristöpäällikkö Heikki Virta. Neuvotteluun osallistuivat ympäristöviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen, Sulkavan kunnan, pääurakoitsijan sekä vesi- ja viemärilaitoksen edustajat.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Heikki Virta, puh. 044 417 5230