Hallinto

Kunnanvaltuusto

Sulkavan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa, valvoo ja arvioi kunnan hallintoa sekä vastaa kunnan taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus myös vastaa elinkeinotoiminnan kehittämisestä.

Lautakunnat

Kunnassa toimii tarkastuslautakunta sekä peruspalvelulautakunta.

Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet toimikaudekseen.