Suoraan sisältöön

Viikoittainen koronavirustilannekuva Itä-Savossa 9.2.2021

Kategoria: Koronavirus

Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 16.2.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 8.2.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 4 ja 5: yhteensä 55 Sosterin alueelle kirjautuvia

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 137,5 (vkot 4 ja 5). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:
Viikolla 4 Sosterissa otettiin yhteensä 661 testiä. Testeistä 3,6 % positiivisia.
Viikolla 5 Sosterissa otettiin yhteensä 989 testiä. Testeistä 4,1 % positiivisia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: lähes 100 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Kiihtymisvaihe. Vaikka Itä-Savon alueen luvut ovat leviämisvaiheen lukuja, olemme alueella edelleen kiihtymisvaiheessa, sillä tartuntojen jäljitettävyys on ollut hyvä ja uudet tartunnat tulevat pääsääntöisesti karanteenissa oleville.

Alueella on tartunnat ovat tapahtuneet kahdessa ketjussa. Opiskelijailtaan 26.1. liittyvä ketju näyttää olevan rauhoittumassa. Bussimatkaan 26.1. liittyvässä ketjussa on tullut jatkotartuntoja edelleen.

Karanteenissa on alueella kaikkiaan noin 600 henkilöä.

Testejä on otettu miltei puolet enemmän kuin mitä edellisillä viikoilla.

Koronarokotetilanne: Rokotteita on annettu tähän mennessä 2376 rokotetta, sisältäen myös annetut tehosteet. Tänään Sosterissa alkaa 85-vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien rokottaminen. Rokotusajanvaraus on tälle ikäryhmälle avautunut eilen 8.2.2021.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Sosterin alueella on käytössä kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 23.2.2021. THL:n ohjeet maskin käytöstä kansalaisille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille.

Kiihtymisvaiheen muut suositukset: Kiihtymisvaiheessa korkeakoulut kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk siirtyvät etäopetukseen. Sosterin alueella suositetaan myös vapaan sivistystyön oppilaitosten kuten kansanopistojen siirtymistä etäopetukseen.

Kiihtymisvaihe rajoittaa myös aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa. Tällaisia korkean riskin lajeja ovat muun muassa sähly, koripallo, jääkiekko ja erilaiset kontaktilajit. Sosteri suosittaa, että kaikki tämän kaltaiset joukkue- ja kontaktilajit ovat tauolla kiihtymisvaiheen ajan.

Kiihtymisvaihe vaikuttaa myös anniskeluravintoloiden asiakas- ja paikkamääriin sekä aukioloaikoihin. Aluehallintovirasto valvoo ravintolatoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten noudattamista.

Kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa 1.2.2021 alkaen. Tässä vaiheessa kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa ainakin kaksi viikkoa, jatkoa tarkastellaan 15.2.2021.

Sosterin alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston 20 henkilön rajoitus yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueella on voimassa Sosterin suositus enintään 10 hengen määrästä yksityistilaisuuksissa.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 23.2.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

Lisätiedot vain medialle

Jaana Luukkonen, johtajaylilääkäri, 044 417 3620