Suoraan sisältöön

Nuorisopalvelut

 

Sulkavan kunnan nuorisotyö on sivistystoimen alainen. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut sekä nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien tuki. liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikultuurinen nuorisotoiminta ja nuorten ympäristökasvatus.

Nuorisotyön tavoitteet

Sulkavan kunnan keskeisimmät tavoitteet ovat nuorten itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Nuorisoa rohkaistaan terveellisiin elämäntapoihin sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen. Painopistealueina ovat toisten huomioiminen, monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Nuorten vapaa-ajantoiminnan yhteistoimintatahoja

  • 4H-yhdistys
  • Sulkavan seurakunta
  • Partio
  • Koulut, kirjasto, liikuntahalli, ulkoliikuntapaikat,  kansalaisopisto