Suoraan sisältöön

Sulkavan kunta lahjoittaa 2500 euroa Ukrainaan

Kategoria: Ajankohtaista

Sulkavan kunnanhallitus päätti, että Sulkavan kunta lahjoittaa 2500 euroa Ukrainaan. Sen lisäksi kunnanhallituksella oli listallaan niin hallintosäännön muutoksia kuin oikaisuvaatimuksia.

Sulkavan kunnanhallitus kokousti torstaina 23.2. Kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että Sulkavan kunta lahjoittaa 2500 euroa Ukrainan lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön. Varat lahjoitetaan Plan Suomen kautta, josta ne kohdennetaan muun muassa ukrainalaisten lasten koulutarvikkeisiin. Lahjoitus on Sulkavan kunnan huomionosoitus Ukrainan sodan vuosipäivänä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpää kommentoi päätöstä: – Tulevaisuus riippuu lapsista. Haluamme omalta osaltamme tukea sitä, että sodasta kärsivän Ukrainan lapsilla on mahdollisuus käydä koulua tilanteessa, jossa monen perheen toimeentulo ja selviäminen on heikentynyt vakavasti.

Heti kokouksen kärkeen kunnanhallitus käsitteli Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta tehtyä valitusta. Joulukuussa tehdyn päätöksen perusteella Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valitus, jossa vaaditaan päätöksen kumoamista. Kunnanhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valitus kokonaisuudessaan sekä valitukseen liittyvä korvausvelvoite tulee hylätä aiheettomana.

Kunnan hallintosääntöön tehtiin muutoksia, jotka olivat suurilta osin teknisiä. Lakkautettujen virkojen myötä hallintosääntö tuli muuttaa vastaamaan tämänhetkistä tilannetta. Syksyllä lakkautetun kehittämispäällikön viran virkavastuut jaettiin hallintojohtajan ja kunnanjohtajan kesken niin, että hallintojohtajan virkavastuulle siirtyvät vapaa-aikaa, liikuntaa ja kulttuuria koskevat asiat. Kunnanjohtajan vastuulla taas on kunnan elinkeinotoimi, sisältäen myös matkailun, markkinoinnin ja viestinnän vastuut. Lisäksi hyvinvointialuemuutoksen myötä hallintosäännöstä poistettiin sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat pykälät.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan antamaan lausunnon Väyläviraston luonnoksesta valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi. Lausunnossa Sulkavan kunta vaatii, että väyläverkon investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden osalta tulee huomioida Sulkava-Virmutjoki seututien 438 tiesuunnitelman laatiminen ja tien perusparannus. Puutavaraliikenne tiellä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina Vekaran sillan valmistuttua ja liikenneturvallisuutta korjaaviin toimenpiteisiin tule ryhtyä. Lisäksi yhdystiet 15169, 15176, 15178 välillä Sulkavan kirkonkylä-Kietävälä-Puumala korjaus- ja päällystystyöt tulee aloittaa pikaisesti, koska metsätalouden aiheuttama kuormitus tiestölle on merkittävä.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2023 talousarviokirjassa on esitetty toimenpiteeksi myydä kunnan omistamia yksittäisiä asunto-osakkeita huutokaupalla. Päätöksen jälkeen yhdestä asunnosta jätettiin suora ostotarjous, jonka kunnanhallitus hyväksyi tammikuun kokouksessaan. Päätöksestä kuitenkin jätettiin oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan päätöksen perumista. Perusteena tälle on kunnanvaltuuston hyväksymän vuoden 2023 talousarvion toimintatavoitteet, joissa asuntokauppojen myynnin todetaan tapahtuvan huutokaupalla. Kunnanhallitus päätti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja päätös kumotaan menettelyvirheen vuoksi.

Kunnanhallitukselle tuotiin tiedoksi tammikuussa käyty kunnanjohtajan kehityskeskustelu. Asiaa esitteli kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli. – Sulkavalla kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen yhteistyö on yhdessä eteenpäin katsovaa, sulkavalaisten etuja ajavaa ja meillä on yhdessä laadittuja tavoitteita, joihin haluamme päästä. Sulkavalla on mielestäni kunnanhallituksessa hyvä yhteishenki poliittisten päättäjien kesken, ja tämä luo luottamuksellisen ilmapiirin tehdä asioita yhdessä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ralli kertoo.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 talouden ylitykset ja alitukset eri tulosalueilla. Kunnanhallitus esittelee sekä ylitykset että alitukset kunnanvaltuustolle maaliskuun valtuuston kokouksessa. Tuolloin käsitellään kunnan tilinpäätöstä mutta jo nyt näyttää, että tilinpäätös tulee olemaan noin 450 000 euroa ylijäämäinen.

Kunnanhallitus käsitteli kahdessa pykälässä kotouttamiseen liittyviä asioita. Hallitus päätti hyväksyä Sulkavan kunnan ja Etelä-Savon Ely-keskuksen välisen sopimuksen kuntaanosoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi hallitus päätti ostaa kotoutumispalveluiden käytännön hoitamisen Savonlinnan kaupungilta. Perusteena tälle oli se, että koska palvelutarvetta on erittäin vaikeaa ennustaa, on järkevintä järjestää kunnan kotoutumispalvelut kuntien yhteistyönä.

Kunnanhallitus nimesi edustajia ja teki esityksiä Sulkavan edustajista eri toimielimiin. Itä-Suomen Kalaleaderin seurantakokouksen edustajaksi Eetu Nissisen. Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston johtokuntaan edustajaksi nimettiin Sirpa Nokelainen. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää Juho Järvenpäätä Itä-Savon yliopistosäätiön hallituksen jäseneksi. Kunnanhallitukselle tuotiin tiedoksi Saimaa näkyvissä -yritysryhmähankkeen ja Myö Yhes –esiselvityshankkeen loppuraportit.

Käsiteltäväkseen hallitus sai Rantasalmen ja Sulkavan kuntien välisen ympäristötoimen yhteistyösopimuksen purkamisen. Rantasalmi on esittänyt sopimuksen purkamista. Esityksen taustalla ovat kuntien erilaiset strategiset painotukset. Kunnanhallitus päätti, että sopimus puretaan ehdotuksen mukaisesti. Sopimus päättyy 31.8.2023 ja siihen mennessä kunta selvittää erilaisia vaihtoehtoisia malleja, miten rakennusvalvonnan ympäristövalvonnan palvelut jatkossa järjestetään.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää kunnan omavelkaisen takauksen Suur-Savon Osuuspankista olevalle 52 000 € lainapääomalle, joka siirretään Sulkavan Vanhustentuki ry:ltä Sulkavan Vuokratalot Oy:lle. Ehdotus perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, jossa Sulkavan Vanhustentuki ry:lle on varattu optio siirtää asuntomassa Sulkavan Vuokratalot Oy:lle. Asuntomassan siirron valmistelussa on todettu, että tarkoituksenmukaisinta on siirtää Vanhustentuki ry:n laina Vuokratalot Oy:lle.

Urheilukentän huoltorakennuksen rakennusurakan hankintamenettelyn kunnanhallitus päätti keskeyttää. Päätös tehtiin sen nojalla, että saatujen tarjousten arvo ylitti talousarviossa asetetut rajat. Asia etenee uudelleen valmisteluun.