Suoraan sisältöön

Sulkavan kunta hakee rahoitusta satama-alueiden kehittämiseen

Kategoria: Ajankohtaista

Rahoituksella on tarkoitus parantaa kolmen satama-alueen toimintoja ja infrastruktuuria

Sulkavan kunta on valmistellut investointi- ja kehittämishanketta, jolla on tarkoitus kehittää Sulkavan satamatoimintojen perusrakenteita. Sulkavan satamat -hankkeen toimenpiteet ulottuvat Vekaransalmeen, Lohilahden taajamaan ja Sulkavan kirkonkylälle. Maanantaina 4.9.2023 kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että kunta hakee hankkeelle avustusta Etelä-Savon maakuntaliiton uudistuva ja osaava Suomi ohjelmasta.

Sulkavan satamat -hankkeessa tavoitteena on kehittää olemassa olevia satamapalveluita ja luoda uusia matkailukeskittymiä kestävän ja vastuullisen matkailun tarpeisiin. Tällä tavalla luodaan uusia mahdollisuuksia luoda ja kasvattaa matkailuyrittäjyyttä ja työpaikkojen määrää Sulkavalla. Hankkeen avulla edistetään Vihreää siirtymää rakentamalla latauspaikkoja sähkökulkuneuvojen tarpeisiin ja lisäämällä kierrätyspisteitä sekä tauko- ja huoltopaikkoja kestävän ja vastuullisen matkailun tarpeisiin.

Kokonaiskustannusarvio hankkeelle on 987 175 euroa. Kustannukset jakaantuvat asiantuntijapalveluihin 149 800 euroa sekä rakennusurakoihin ja hankintoihin 837 375 euroa. Avustusta kunta hakee 677 583 euroa, jolloin kunnan omarahoitusosuudeksi jää 281 172,50 euroa. Omarahoitusosuus jakaantuu vuosille 2024 ja 2025. Rahoituksen varmistuttua hanke alkaa vuoden 2024 alussa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli toteaa, että Sulkavan kuntastrategiassa matkailupalveluiden kehittäminen on yhtenä painopisteenä.

–Sulkavan kunta on nyt lähdössä isosti liikkeelle ja pyrimme osaltamme mahdollistamaan yritystoimintojen laajentumisen Saimaan alueella. Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan risteilyliikenteelle pysähtymiskohteen myös Sulkavalla. Hanke tekee Sulkavasta saavutettaman matkailijoille ja kiinnostavan eri alojen investoreille, sanoo Ralli.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää pitää hanketta tärkeänä Sulkavan mutta myös koko Saimaan alueen elinvoiman kannalta.

–  Vekaran alue on jo pelkästään maantieteellisen sijaintinsa ansiosta potentiaalinen paikka matkailuyrittäjyyden harjoittamiseen. Luomalla alueelle vastuullisen ja kestävän matkailun vaatima infrastruktuuri, saadaan alueelle houkuteltua yritystoimintaa. Vekaran maisemat ja ainutlaatuinen sijainti tekevät siitä matkailijoita kiinnostavan kohteen, jonka kehittäminen edesauttaa Sulkavan lisäksi koko Saimaan alueen matkailun kehittymistä, kommentoi Järvenpää.

–  Sulkavan keskustan satama-alueen kehittämisellä tavoitellaan veneilymatkailijoiden määrän kasvua. Uusi rakennettava matkailualue luo myös mahdollisuuden uuden yritystoiminnan aloittamiselle tai nykyisten yritysten laajentumiselle, jatkaa Järvenpää. Lohilahden kehittämisalueelle saadaan hankesuunnitelman mukaisilla investoinneilla luotua täysin uusi palvelu.

– Tämä avaa mahdollisuuden matkailupalvelun yrityksille. Lisäksi investoinneilla pyritään kasvattamaan matkailijoiden määrää, joka lisää nykyistenkin yrittäjien työvoimantarvetta, kertoo Järvenpää.

Kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin myös teknisen johtajan työaikaa ja palkkausta, Savonlinnan seudun kuntien suunnitelmia työvoimapalveluiden järjestämisestä, talousarvion toteutumista ja sisäisen valvonnan raporttia alkuvuodesta heinäkuuhun sekä vakiopykälänä ajankohtaisia asioita. Listalla ollut Sulkavan kunnan tietohallintoselvitys palautettiin jatkovalmisteluun.