Suoraan sisältöön

Sulkavan kunta ensimmäisenä Etelä-Savosta mukaan Hiilineutraalit kunnat -verkostoon

Kategoria: Ajankohtaista

Sulkavan kunta toimii ilmastoasioiden suunnannäyttäjänä Etelä-Savossa. Tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 80 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Sulkavan kunnanhallitus päätti kokouksessa 22.3.2022 esittää kunnanvaltuustolle, että Sulkavan kunta liittyy Hiilineutraalit kunnat -verkostoon. Kuntaan kesällä 2022 rakentuva suuri aurinkosähköpuisto on osa strategiaa, jolla tavoitellaan kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä.
Kunnalle laaditaan jatkossa vuosittain kasvihuonepäästöjen hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
”Sulkavan kunta haluaa osaltaan kantaa vastuuta puhtaan ympäristön ja ilman puolesta. Tämä on meille vahva arvokysymys ”, kertoo Sulkavan kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli.
Ilmastoteot jatkuvat
Sulkavan kunta tulee jatkossakin edistämään aurinkosähköön liittyviä investointihankkeita alueella. Energiainvestoinnit parantavat kunnan imagoa ja tuovat lisäksi kaivattuja kiinteistöverotuloja.
”Sulkavalla on nähdäkseni enemmänkin potentiaalia nimenomaan aurinkosähkön tuotannossa. Kartoitamme rakentamismahdollisuuksia edelleen”, kertoo Sulkavan kunnanjohtaja Juho Järvenpää.
Lisätietoja
Kaisa Ralli, kunnanhallituksen puheenjohtaja 040 084 5925
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja
044 417 5202
Liitteet
https://dynasty.sulkava.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202261-10
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/hinku/Hinkukunnat