Suoraan sisältöön

Sulkavan kunnan julkilausuma malminetsinnästä ja kaivostoiminnan valmistelusta Saimaan alueella

Kategoria: Ajankohtaista

Sulkavan kunnanhallitus: Ei kaivostoimintaa Saimaan alueelle      

Sulkavan kunnan alueella ja Saimaan vesistön alueella on ryhdytty aktiivisesti etsimään malmia. Mikäli varantoja löytyy riittävässä määrin, tämä johtaisi kaivostoiminnan harjoittamiseen alueella.

Sulkavan kunta ei pidä malminetsintää Saimaan alueella millään tavoin tarkoituksenmukaisena ja suhtautuu kaivostoimintaan alueella kielteisesti.

Kaivostoiminta on todellinen uhka Partalansaaren ja Saimaan alueen koko kehitykselle. Vapaa-ajan asumisen ja matkailun merkitys on huomattava. Kaivostoiminta vahingoittaisi alueen luontoa ja perinteisiä alueen elinkeinoja; maatalous, kalastus, kalanviljely ja metsätalous.

Sulkavan kunnan yksi tärkeimmistä arvoista on luonto. Sulkavan kunta on 5.6.2019 allekirjoittanut Järvi-Suomen peruskirjan, jolla kunta on sitoutunut suojelemaan alueemme vesistöä ja edistämään alueen elinvoimaa.

Kuntastrategian ja kuntalain mukaisesti Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

 

Sulkavan kunnanhallitus hyväksyi edellä olevan julkilausuman kokouksessaan 6.7.2020.

Lisätiedot:

Juho Järvenpää
kunnanjohtaja
p. 044 417 5202
juho.jarvenpaa@sulkava.fi