Suoraan sisältöön

Päivitetty 30.4.2021: Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä

Kategoria: Ajankohtaista

Tiedote 18
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
29.4.2021 klo 13:00

Sulkavan vesijohtoverkostossa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä

 Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

 Vesinäytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia on seurattu edelleen kerran viikolla 15.

Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Terveydensuojeluviranomainen tiedottaa asiasta jatkossa tarpeen mukaan. Tehostetun seurannan tutkimustulokset julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina niiden valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

Liite

Sva verkosto 13.4.2021. pdf


Tiedote 17
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
30.3.2021 klo 13:00 

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia seurataan edelleen tehostetusti, seuraavan kerran viikolla 15.

Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 29.4.2021 klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi


Tiedote 16
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
26.2.2021 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu öljyhiilivetyjä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa (17.2.) ei ole havaittu öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteistä (17.2.) ei vesianalyysissä tapahtuneen virheen takia saatu tutkittua PAH-yhdisteitä. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/ Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia seurataan edelleen tehostetusti.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 30.3.2021 klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi


Tiedote 15
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
29.1.2021 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa (13.1.) ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/ Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia seurataan edelleen tehostetusti.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 26.2.2021 klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinensosteri.fi


Tiedote 14
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
15.1.2021 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista. 

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksien tehotettua seurantaa on jatkettu viikolla 2. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 29.1.2021 klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi


Tiedote 13
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
30.12.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Joulukuussa otettujen näytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet >>

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet >>

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 15.1.2021 klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi


Tiedote 12
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
14.12.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Näytteiden tutkimustuloksissa (16.11. ja 18.11.) on havaittu viitteitä PAH-yhdisteistä sekä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti viikolla 50. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 30.12. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi


Tiedote 11
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
4.12.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa (16.11. ja 18.11.) on havaittu viitteitä PAH-yhdisteistä sekä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Tehotettua seurantaa jatketaan seuraavan kerran viikolla 50. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 14.12. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

 

Tiedote 10
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
23.11.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä (23.10.) todettiin PAH-yhdisteitä sekä poikkeavia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella kyseessä olevaan kiinteistöön, jossa laatuvaatimukset eivät tutkimusten perusteellakaan täyttyneet, on rakennettu tilapäinen vedenjakeluyksikkö. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti (16.11. ja 18.11.).   Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 4.12. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

 

Tiedote 9
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
16.11.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä (23.10.) todettiin PAH-yhdisteitä sekä poikkeavia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella kyseessä olevaan kiinteistöön, jossa laatuvaatimukset eivät tutkimusten perustellakaan täyttyneet, on rakennettu tilapäinen vedenjakeluyksikkö.  Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 23.11. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

 

Tiedote 8
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
9.11.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä  

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.  

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä (23.10.) todettiin PAH-yhdisteitä sekä poikkeavia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella kyseessä olevaan kiinteistöön, jossa laatuvaatimukset eivät tutkimusten perustellakaan täyttyneet, on rakennettu tilapäinen vedenjakeluyksikkö.  Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 16.11. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

 

Tiedote 7
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
30.10.2020 klo 13:00 

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa (8.10. ja 14.10.) on havaittu viitteitä PAH-yhdisteistä. Terveydensuojeluviranomaisen ottamissa vesinäytteessä PAH-pitoisuudet jäivät kuitenkin alle niiden talousvesiasetuksessa säädetyn enimmäisarvon 0,1 μg/l. Muualla vesijohtoverkostossa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet >>

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet >>

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 9.11. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

__________________________________________________________

Tiedote 5
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
13.10.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu. Tiedot tehostetun seurannan viimeisimmistä tutkimustuloksista (8.10.) julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 23.10. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

____________________________________________________________

Tiedote 4
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
5.10.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu. Tiedot tehostetun seurannan viimeisimmistä tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 13.10. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

______________________________________________________________________________________

Tiedote 3
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
25.9.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää todettu PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole enää havaittu. Tiedot tehostetun seurannan viimeisimmistä tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla viikolla 40 niiden valmistumisen jälkeen. Vesihuolto/tiedotteet >>

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: www.jarvisaimaanpalvelut.fi ja Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet .

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 5.10. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

—————————————————————————————————————

Tiedote 2
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
18.9.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää esiintynyt PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole enää havaittu. Tiedot tehostetun seurannan valmistuneista tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla 18.9.2020; Vesihuolto/tiedotteet >> Seuraava näytteenotto on viikolla 39.

Vesijohtoverkostossa on aloitettu huoltotyöt sekä laajat selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa.  Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: www.jarvisaimaanpalvelut.fi ja Sulkava.fi/vesihuolto/tiedotteet .

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 25.9. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

—————————————————————————————————————

Tiedote
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
14.9.2020 klo 10:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on esiintynyt PAH-yhdisteitä

Talousveden käyttö on kuitenkin turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa on Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä).  Terveydensuojeluviranomaisen ottamassa yhdessä vesinäytteessä PAH-pitoisuudet olivat suurempia, kuin niiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

PAH-yhdisteitä tutkitaan säännöllisesti eikä vedenottamolla tai muualla vesijohtoverkostossa ole havaittu PAH-yhdisteitä.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle vesijohtoverkostossa on aloitettu ja asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 18.9. klo 13.00.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia seurataan jatkossa tehostetusti.

Tiedot tehostetun seurannan tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla.  Vesihuolto/tiedotteet >>

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

Liitteet:
Veden testausseloste 22.9.2020 otetusta vesinäytteestä (pdf)