Päivitetty 18.9.2020: Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää esiintynyt PAH-yhdisteitä

Kategoria: Ajankohtaista

Tiedote 2
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
18.9.2020 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää esiintynyt PAH-yhdisteitä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole enää havaittu. Tiedot tehostetun seurannan valmistuneista tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla 18.9.2020. https://sulkava.fi/palvelut/vesi-ja-viemarilaitos/ Seuraava näytteenotto on viikolla 39.

Vesijohtoverkostossa on aloitettu huoltotyöt sekä laajat selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa.  Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/palvelut/vesi-ja-viemarilaitos/ .

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 25.9. klo 13.00.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

—————————————————————————————————————

Tiedote
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
14.9.2020 klo 10:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on esiintynyt PAH-yhdisteitä

Talousveden käyttö on kuitenkin turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa on Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä).  Terveydensuojeluviranomaisen ottamassa yhdessä vesinäytteessä PAH-pitoisuudet olivat suurempia, kuin niiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

PAH-yhdisteitä tutkitaan säännöllisesti eikä vedenottamolla tai muualla vesijohtoverkostossa ole havaittu PAH-yhdisteitä.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle vesijohtoverkostossa on aloitettu ja asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 18.9. klo 13.00.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia seurataan jatkossa tehostetusti.

Tiedot tehostetun seurannan tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla.  https://sulkava.fi/palvelut/vesi-ja-viemarilaitos/

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi