Suoraan sisältöön

Savonlinnan seudulla käynnistyy kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta – Kerro näkemyksesi kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta

Kategoria: Ajankohtaista

Savonlinnan seudun kuntiin (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava ja Rantasalmi) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seudun kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.

Edistämisohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Edistämisohjelman sisältö suunnitellaan vuoden 2021 aikana ja sen taustaksi toteutetaan asukaskysely. Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa.

Kerro mielipiteesi ja osallistu kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata 31.10.2021 asti.

Kysely löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3668 (kysely auki 1.9.-31.10.2021).

Lisätietoja kyselystä antavat:

• Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Anni Karelehto (Sitowise Oy), anni.karelehto@sitowise.com, puh 044 427 9135
• Keijo Kemppinen (Enonkoski), keijo.kemppinen@enonkoski.fi, puh. 044 345 3024
• Jani Ahokas (Savonlinna), jani.ahokas@savonlinna.fi puh. 044 417 4601
• Oili Tikka (Sulkava), oili.tikka@sulkava.fi , puh 044 417 5212
• Johanna Keränen (Rantasalmi), johanna.keranen@rantasalmi.fi , puh. 040 161 5033
• Salla Airaksinen (Pohjois-Savon ELY-keskus), salla.airaksinen@ely-keskus.fi, puh 0295 026 056

Artikkelin teksti osoitteesta; https://www.sttinfo.fi/tiedote/savonlinnan-seudulla-kaynnistyy-kavelyn-ja-pyorailyn-edistamisohjelman-laadinta-kerro-nakemyksesi-kavelyn-ja-pyorailyn-nykytilanteesta?publisherId=69817885&releaseId=69917244